IC3 01 - Prins Buris

IC3 togsæt 01 Prins Buris er leveret af ABB Scandia 1990 og adopteret af Holstebro den 16. juni 1990.


Prins Buris fik under striden om kongedømmet 1157 den sjællandske flåde til at nægte støtte til Sven Grate, og kong Valdemar gjorde ham til hertug i Jylland. Han udmærkede sig i kampene mod venderne, men faldt senere i unåde på grund af sine forbindelser med kongens klæder.


Af sit fædrene gods oprettede Buris cistercienserklostret i Tvis ved Holstebro i 1163.


Togets dekorationer er tegninger af Johannes Larsen. Originalerne findes i museet i Kerteminde.


Togsættet blev designmalet i 2004.


Togsættet består af MFA 5001 - FF 5401 - MFB 5201.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5001-6 - 95 86 000 5401-8 - 95 86 000 5201-2.


Billederne er taget den 31. maj 2018 med mindre andet er angivet.


Siden er opdateret den 12. januar 2020