IC3 79 - Saxo
Togsæt 79 Saxo ved Høje Taastrup den 10. januar 2018

IC3 togsæt 79 Saxo er leveret af ABB Scandia 1993 og adopteret af Sorø den 18. august 1993.


Saxo Grammaticus (død ca. 1220) var dansk historieskriver og præst hos Absalon. Absalon opfordrede ham til at skrive en danmarkshistorie, og værket Ges ta danorum blev på 16 bøger i et lærd og elegant latin.


Det strækker sig fra de gamle sagnkonger til 1185, og har tydeligvis såvel romerske som middelalderlige historikere som forbillede. Dets gengivelse af de gamle sagn og myter blev en vigtig kilde for romantikerne, og de ældre deles litterære og folkoloristiske værdi må i det hele taget siges at være større end deres historiske. Af Saxos originalmanuskrift er kunfire blade bevaret (Ansgar-fragmentet).


Kendskabet hertil idag skyldes Christiern Pedersens udgave fra 1514 udgivet i Paris. Anders Sørensen Vedel oversatte dette til dansk i 1575. Siden er Saxos danmarkshistorie kommet i flere versioner.


Ewa Örhling står for togets udsmykning.


Togsættet blev designmalet i 2003.


Togsættet er udstyret med Indusi til brug for kørsel til Hamburg.


Togsættet består af MFA 5079 - FF 5479 - MFB 5279.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5079-2 - 95 86 000 5479-4 - 95 86 000 5279-8.


Togsættet blev designmalet i 2003.


Billederne er taget den 10. januar 2018 med mindre andet er angivet.


Siden er opdateret den 7. november 2018