IC3 39 - Enrico Dalgas

IC3 togsæt 39 Enrico Dalgas er leveret af ABB Scandia 1991 og adopteret af Viborg den 22. maj 1991.


Enrico Dalga 1828-1894 var officer, vejbygger og hedeopdyrker. Han blev uddannet på militærhøjskolen og deltog i krigene 1849 og 1864. Som premierløjtnant fik han tjeneste ved Ingerniørkorpsets Vejdirektion med kvarter i Viborg og havde som hovedopgaveanlægget af den nye landevej fra Randers over Viborg til Holstebro. Herved fik han det førstehåndskendskab til midtjyske terræn- og jordbundsforhold, som blev grundlaget for egentlige indsats: kultiveringen af heden.


I mange år havde man ud fra privat eller statsligt initiativ udført beplantninger og dyrkningsforsøg på den jyske hede. Adskillige optimistiske selskaber var kommet og gået, men Det danske Hedeselskab -  stiftet 1866 - overlevede dem alle takket være grundlæggerens entusiasme og flid. En enestående evne til at motivere så vel den enkelte lodsejer som de offentlige myndigheder gjorde muligt for Enrico Dalgas at udvikle en virksomhed, der kunne udføre læhegns- og skovrejsning, afvanding af enge og moser, å-regulering, engvanding og mergling.

 

Den konsekvente anvendelse af dybtgående reolpløjning og sammensætningen af bjergfyr og gran i forholdet 2:1 i plantagerne gav så gode resultater, at "Hedeselskabet" blev en højt agtet insttution, som også uden for Jylland har været med til at signere landskabsbilledet.


Bjarne Esbensen har dekoreret toget - inspireret af nåletræer og hedeplanter.


Togsættet blev designmalet i 2005.


Togsættet består af MFA 5039 - FF 5439 - MFB 5239.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5039-6 - 95 86 000 5439- - 95 86 000 5239-.


Billederne er taget den 10. januar 2018 med mindre andet er angivet.


Siden er opdateret den 24. marts 2018


 

Togsæt 39 Enrico Dalgas den 24. marts 2018 ved Valby Station