IC3 52 - Stygge Krumpen
Togsæt 52 - Stygge Krumpen på Østerport den 5. maj 2018

IC3 togsæt 52 Stygge Krumpen er leveret af ABB Scandia 1992 og adopteret af Mariager den 16. maj 1992.


Stygge Krumpen, 1485-1551, var biskop i Vendsyssel og en markant personlighed i reformationens kampe. Han var helhjertet katolik og udøvede en konservativ indflydelse, så længe det var muligt, men bøjede sig til sidst for den nye tid af praktiske hensyn.


Han var sekretær og rådgiver for flere konger og blev belønnet af Christian II for sin indsats under Stockholms belejring. Alligevel var han en af foregangsmændene i oprøret mod regenten, og blev af efterfølgeren Frederik I tildelt yderligere politisk og økonomisk magt. Christian II tolerede derimod ikke hans hensynsløse administration af bispeembedet, og sammen med andre gejstlige, der ikke ville give slip på derers verdslige indflydelse, blev han indespærret på Sønderborg Slot, hvor også Chrstian II sad fængslet. Efter løsladelsen fik han tildelt Asmild Kloster som len.


Et mildhedens skær falder over hans forhold til Mariager og Sæby kirker, som han med stor omsorg betænkte med rundhåndede gaver. Blandt andet skænkede han Mariager det smukke kapel, hvor han ligger begravet.


Pia Andersen har dekoreret toget.


Togsættet består af MFA 5052 - FF 5452 - MFB 5252.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5052-9 - 95 86 000 5452-1 - 95 86 000 5252-5.


Billederne er taget den 5. maj 2018 med mindre andet er angivet.


Siden er opdateret den 21. maj 2018