IC3 43 - Ole Bendix
Togsæt 43 Ole Bendix i Fredericia den 8. oktober 2016

IC3 togsæt 43 Ole Bendix er leveret af ABB Scandia 1991 og adopteret af Brande den 5. oktober 1991.


Ole Bendix, 1919-1977, var læge i Brande og dybt engageret i byens sociale og kulturelle liv. Hans evne til selv at få ideer og til at medvirke ved udførelsen af andres var bemærkelsesværdig. kort efter, at han i 1957 åbnede en privat praksis, gennemførte han med stor dygtighed indsamlinger til fordel for Ungarn og senere hen til Røde Kors og F.N.s flygtningehjælp. Han var med til at starte Midtjysk Kunstforening, men blev nok mest kendt for sin ide med at udnytte stationsbyens store gavlflader til murmalerier. Et år efter forslagets fremlæggelse for kommunen og Statens Kunstfond kunne den enestående udsmykning, der var med til at gøre Brande landskendt, indvies i 1968.


Ole Bendix gik også i spidsen for at etablere et social-medicinsk samarbejde i byen og viste ligeledes sin samfundsmæssige interesse ved at tage initiativet til etableringen af Plejehjemsassistentskolen i Brande.


Maleren Jens Peter Helge Hansen har dekoreret toget.


Togsættet består af MFA 5043 - FF 5443 - MFB 5243.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5043-8 - 95 86 000 5443-0 - 95 86 000 5243-4.


Toget er designmalet i 2007.


Billederne er taget den 8. oktober 2016 med mindre andet er angivet.


Siden er opdateret den 28. oktober 2018.