IC3 66 - Esbern Snare
Togsæt 65 Peder Syv i Roskilde den 23. september 2017

IC3 togsæt 66 Esbern Snare er leveret af ABB Scandia 1993 og adopteret af Kalundborg den 24. april 1993.


Esbern Snare, ca. 1127-1204, fremstilles i Saxos Danmarkshistorie som det typiske eksempel på den tapperhed, fromhed og fædrelandskærlighed, der prægede Valdemarernes kongemagt. Han hørte til Valdemar Sejrs nærmeste rådgivere og deltog sammen med sin broder biskop Absalon i mange slag mod venderne og var med ved indtagelsen af Arkona på Rügen. Som hærmand var han uovertruffen i dristighed og list. Saxo fortæller, hvordan han i Sejerøbugten søgte at slippe forbi en vendisk flåde, men blev røbet af den opgående måne og måtte tage kampen op mod overmagten. Esbern Snare slap ud af vanskeligheden ved at sende en mand op i masten og tænde nødblus, hvad der af venderne blev opfattet som signal til en hjælpeflåde, hvorefter de trak sig tilbage. Han kunne derefter søge ly i Kalundborg - en fæstning han havde opført i det inderste af Hærvig, som beskyttede købstaden. Byens enestående, femtårnede korskirke skyldes også Esbern Snare.


Jytte Rex har dekoreret toget ud fra eksemplarer af samtidens våben og klædedragt samt grundplanen af Kalundborg Slot.


Togsættet består af MFA 5066 - FF 5466 - MFB 5266.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5066-9 - 95 86 000 5466-1 - 95 86 000 5266-5.


Togsættet er designmalet i 2002.


Billeder er taget den 16. januar 2016 med mindre andet er angivet.


Siden er opdateret den 6. november 2018.