IC3 34 - Niels Bugge
Togsæt 34 Niels Bugge på vej ud af Høje Taastrup den 22. september 2018

IC3 togsæt 34 Niels Bugge er leveret af ABB Scandia i 1991 og adopteret af Middelfart den 25. maj 1991.


Niels Bugge til Hald stod i spidsen for en gruppe jyske stormænd, der gjorde oprør mod Valdemar IV Atterdag. Parterne mødtes til forhandling i Slagelse, hvor kongen havde givet dem frit lejde i en uge, men de skiltes igen uden resultater. Få timer efter lejdets udløb ved årsskiftet 1358-59 blev Niels Bugge, Uffe Stigsøn Hvide og Peter Andersen Hvide dræbt i Middelfart, mens de ventede på overfart til Jylland. Mistanken faldt selvfølgelig på kongen, om imidlertid svor sig fri ved en tolv-mandsed i den efterfølgende retssag. Til slut blev 3 fiskere og marsvinjægere, der boede ved "Sildemarken", hvor mordene fandt sted, udpeget som de skyldige. De blev dømt til at betale en årlig bod på 49 skilling til Niels Bugges arvinger - en forpligtelse som ikke alene var gældende i deres egen livstid, men også skulle videreføres på de kommende beboere af deres huse "i al evighed". Det var således mere stedet end personerne, der blev dømt, og "Buggepengene" blev efterhånden betalt af byen og sendt til statskassen - sidste gang i 1874, hvor man forlod skillingen som gangbar mønt - og hvor boden således havde været betalt i 516 år.


Togets dekorationer er våbenskjolde fra de slægter, der var knyttet til opgøret mellem den jyske adel og kongen.


Toget blev designmalet i 2004. I et par år var togsættet folieret med reklame for Natteravnene.


Togsættet består af MFA 5034- FF 5434 - MFB 5234.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5034-7 - 95 86 000 5434-9 - 95 86 000 5234-3.


Billederne er taget den 26. december 2016 med mindre andet er angivet.


Kunsten er fjernet. Det har jeg set den 3. oktober 2019.


Siden er opdateret den 2. november 2019