IC3 69 - Mads Skjern
Togsæt 69 - Mads Skjern i København den 10. januar 2016

IC3 togsæt 69 Mads Skjern er leveret af ABB Scandia 1993 og adopteret af Skjern den 16. juni 1993.


Mads Skjern er en fiktiv person, og alligevel er han kendt i alle danske og mange udenlandske hjem. Han er den mest markante person i i Lise Nørgaard og Erik Ballings TV-serien Matador og hans gennemslagskraft skyldes, at han giver et billede af den foretagsomme dansker, der med fantasi og dristighed trodsede tredivernes krise og skabte et forretningsimperium. Mange af disse danskere kom fra Jylland, og ifølge drejebogen har Mads Skjern, hvis familienavn egentlig var Andersen, sine rødder i Skjern.


Hans forældre slog sig ned i Østjylland, og derfra kom han til Korsbæk, hvor han satte liv i en stagnerende sjællandsk provinsby. På sin vej mod succes fjernede han navnet Andersen og kaldte sig slet og ret Skjern.


Af dialogen i Matador forstår man, at Mads Skjern var født år 1900. Han var således fra samme generation som mange af de pionerer, der i virkelighedens verden fornyede forretningslivet og den hjemlige industri i den periode, da Danmark blev forvandlet fra et landsbrugssamfund til et industrisamfund.


Ingela Skytte har dekoreret toget inspireret af strukturen i tekstiler, der var Mads Skjerns handelsvarer.


Togsættet består af MFA 5069 - FF 5469 - MFB 5269.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5069-3 - 95 86 000 5469-5 - 95 86 000 5269-9.


Togsættet blev designmalet i 2004.


Billederne er taget den 17. marts 2018 med mindre andet er angivet.


Siden er opdateret den 6. november 2018