IC3 38 - Christen Kold
Togsæt 38 Christen Kold i København den 27. oktober 2018

IC3 togsæt 38 Christen Kold er leveret af ABB Scandia i 1991 og adopteret af Thisted den 22. juni 1991.


Christen Kold blev født i Thisted i 1816 og døde i Dalum i 1870. Hans far var skomager, men Christen havde ingen lyst til håndværket og begyndte allerede som 14-årig at undervise i en lille landsby uden for Thisted. Senere blev han huslærer og tog lærereksamen 1836.


Det var vanskeligt for Christen Kold at falde til i det gængse pædagogiske system. Han blev grebet af lægmandsprædikanternes gudelige vækkelse og senere af N.F.S. Grundtvigs tanker. Hvis han således mærkede, at børnene havde vanskeligheder med de skrevne ord, gav han afkald på lektielæsning og lagde hovedvægten på fortællingen.


Efter en udlandsrejse, der varede 5 år, begyndte han ved hjemkomsten at samle penge ind til en højskole i Ryslinge på Fyn. Ved Grundtvigs og mange venners hjælp blev skolen en realitet i 1851 - og voksede hurtigt. To år senere flyttede han til Dalby på Hindsholm og 1862 til Dalum ved Odense. Christen Kold var den, der med størst gennemslagskraft førte Grundtvigs inspiration ud i livet og hjalp derved med til at oprette de friskoler, efterskoler og højskoler, som blev et dansk særpræg.


Toget var dekoreret med tapetmønstre fra det forrige århundrede. Originalerne findes i Kunstindustrimuseet i København.


Toget blev designmalet i 2006.


Dekorationerne er fjernet i 2018 i forbindelse med DSB's levetidsforlængelse af IC3 togene. Jeg har taget billeder af togsæt 38, der viser hele toget i det nye design.


Togsættet består af MFA 5038- FF 5438 - MFB 5238.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5038-8 - 95 86 000 5438-0 - 95 86 000 5238-4.


Billederne er taget den 27. december 2016 med mindre andet er angivet.


Kunsten er nu fjernet. Det har jeg set den 3. oktober 2019.


Siden er opdateret den 2.november 2019.