IC3 80 - Henrik Gerner
Ic3 togsæt 80 Henrik Gerner den 12. maj i Høje-Taastrup

IC3 togsæt 80 Henrik Gerner er leveret af ABB Scandia i 1993 og adopteret af Birkerød den 22. maj 1993.


Henrik Gerner, 1629-1700, var under svenskekrigene præst i Birkerød. I begyndelsen af 1658 blev præstegården plyndret seks gange, og da der til sidst hverken var indbo eller kreaturer tilbage kastede soldaterne lod om hans præstekjole og krave. Samme år blev Kronborg indtaget af svenskerne, og Henrik Gerner, som deltog i en sammensværgelse med det formål at befri slottet, blev fængslet, tortureret og dømt til henrettelse. På grund af gidseludveksling blev dødsdommen ændret til strengt fængsel, men han blev først frigivet ved freden 1660 - endda efter at hans hustru to gange i kummerlige kår havde betalt løsepenge for ham. Hans lænker - hvortil hørte et jernlod på 18 kg - blev ophængt i Birkerød kirke til minde om krigens pinsler.


Henrik Gerner var en dygtig landmand, og da han samtidig havde ret til krohold i Birkerød, fik han hurtigt en god økonomi igen. Han udgav adskillige digtninge, som idag hovedsaglig har kulturhistorisk interesse. Mest kendt er almanakken Hesiodi dage, hvor hans frodige sind og åbne natursans kommer til orde i beskrivelsen af bondens forskellige gøremål året rundt.


Henrik Gerner blev magister 1680, provst 1690, dr. theol 1693 og biskop i Viborg de sidste syv år af hans liv.


I sine dekorationer til toget har Carsten Nash fantaseret over Henrik Gerners liv og levned.


Togsættet består af MFA 5080 - FF 5480 - MFB 5280.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5080-0 - 95 86 000 5480-2 - 95 86 000 5280-6.


Togsættet blev designmalet i 2003.


Togsættet er udstyret med Indusi for kørsel til Hamburg.


Billederne er taget den 12. maj 2018 med mindre andet er angivet.


Siden er opdateret den 7. november 2018.