IC3 87 - Fionia
Togsæt 87 - Fionia i Roskilde den 24. september 2016

IC3 togsæt 87 navngivet Fiona er leveret af Adtranz i 1996 og adopteret af A/S Storebæltsforbindelsen den 31. marts 1997.


Boremaskinen Fionia var den sidste af de fire boremaskiner, der skulle bore jernbaneforbindelsen mellem Sjælland og Sprogø i det store bro- og tunnelbyggeri over Storebælt.


Jernbanetunnelen mellem Sjælland og Sprogø er i alt 8 km lang og består af to enkeltsporede tunneler. Mellem Sprogø og Fyn kører toget på den 6,5 km lange lavbro Vestbroen, som består af to adskilte brooverbygninger til henholdsvis tog- og biltrafik.


I august 1990 gik Fionia i gang med boringen sammen med boremaskinen Jutlandia fra Sprogø mod Sjælland. Fra Sjælland startede boremaskinerne Selandia og Dania. De første 20 m blev boret gennem en svag beton, der var støbt op, så tunnelbormaskinerne havde en lodret og stabil flade at starte mod. Senere foregik boringen først i moræneler og derefter i mergel. Efterhånden som tunnelmaskinen gravede sig frem, foredes tunnelen med 40 cm tykke betonelementer. I 1994 mødtes boremaskinerne parvis 75 m under havoverfladen efter de havde tilbagelagt 3,7 km.


Den 1. april 1997 overleverede A/S Storebæltsforndelsen jernbaneforbindelsen til Banestyrelsen og den 1. juni 1997 transporterede DSB for første gang passagerer via den faste forbindelse.


Togsættet består af MFA 5087 - FF 5487 - MFB 5287.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5087-5 - 95 86 000 5487-7 - 95 86 000 5287-1.


Toget blev designmalet i 2003.


Togsættet er udstyret med Indusi til brug for kørsel til Hamburg.


Billederne taget den 24. september 2016 med mindre andet er angivet.


Siden er opdateret den 8. november 2018