IC3 59 - Ivar Huitfeldt
Togsæt 59 Ivar Huitfeldt i Roskilde den 15. februar 2017

IC3 togsæt 59 Ivar Huitfeldt er leveret af ABB Scandia 1992 og adopteret af Køge den 8. august 1992.


Ivar Huitfeldt, 1665-1710, var søofficer, kommandørkaptajn og kommandør for orlogsværftet i Kristianssand.


I 1710 havde han kommandoen på linjeskibet Dannebrog i træfningen mellem den danske og den svenske flåde i Køge Bugt. Skibet gik i brand og for at undgå at antænde resten af de danske skibe, fortsatte han kampen til søs, indtil skibet eksploderede og sank. Alle ombordværende omkom.


Toget er dekoreret af Henning Damgård-Sørensen.


Togsættet består af MFA 5059 - FF 5459 - MFB 5259.


UIC/EVN kontrolcifre: 95 86 000 5059-4 - 95 86 000 5459-1 - 95 86 000 5259-0.


Togsættet blev designmalet 2007.


Billederne er taget den 15. februar 2017 med mindre andet er angivet.


Siden er opdateret den 31. oktober 2018.